Koolituste üldtingimused

Hurmus OÜ koolitustel osalemise tingimused

Osalemisest teavitamine

Koolitustele on vajalik eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis www.hurmus.ee koolituskalendris avaneva ankeedi kaudu, e-posti teel info@hurmus.ee või telefoni teel +372 6009 663.

Kui Teil ei ole võimalik kursusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada.

Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti teel.

Tasumine ja selle tagastamise tingimused

Koolituste eest tasumine toimub ettemaksuarvete põhjal, arved vormistab ja väljastab Hurmus OÜ e-posti teel. Arve tuleb tasuda vastavalt arvel näidatud maksetähtajale.

Koolitusest loobumisest teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust koolituse tasu ei tagastata. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.